مراسم تقدیر از دانش آموزان پژوهشگر برتراستان با حضوراستاندارمحترم جناب آقای دکتر فاطمی
و مسئولین آموزش وپرورش همراه با نواختن زنگ پژوهش وحضور با افتخاردانش آموز
مراسم تقدیر از دانش آموزان پژوهشگر برتراستان با حضوراستاندارمحترم جناب آقای دکتر فاطمی
پژوهشگر و پرتلاش وعزیزمون فاطمه محب زاده پایه یازدهم ریاضی که درمسابقات بین المللی رباتیک موفق به کسب رتبه اول ساخت وطراحی ربات جنگنده ومجوزحضوردرمسابقات برزیل شده است