همایش آشنایی با المپیادهای علمی- ادبی
پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد همایش آشنایی با المپیادهای علمی ادبی با حضور مدال آوران المپیادی برگزار می کند.
همایش آشنایی با المپیادهای علمی- ادبی
زمان:ساعت 16 شنبه 22 مهر 1402
محل برگزاری پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد
ویژه پایه های نهم ،دهم و یازدهم