وبینار معرفی المپیادهای علمی ادبی


🎖وبینار معرفی المپیادهای علمی و ادبی
:clock5: زمان برگزاری : ساعت۱۷ تا ۱۸
:calendar: روز دوشنبه ۲۶ تیرماه ۴۰۲
:small_orange_diamond:لینک وبینار:
hhttps://meet.google.com/ecg-rmqy-ga