برنامه دوره های حضوری دختران مدرسه تابستانه سمپاد یزد 1402
برنامه دوره های حضوری دختران  مدرسه تابستانه سمپاد یزد 1402
🔻 فرا گیران عزیز در صورت نیاز کلاس به لب تاب باید به همراه خود داشته باشید
🎉شروع کلاسها از 18 تیرماه