معرفی دوره های مدرسه تابستانه سمپاد یزد

مدرسه تابستانه  سمپاد یزد با دوره های جذاب ، بروز و کاربردی اوقات فراغت دانش آموزان خود را ساماندهی می کند.

معرفی دوره های  مدرسه تابستانه سمپاد یزد