نکاتی مهم در مورد ثبت نام دانش آموزان در چهارمین جشنواره علمی پژوهشی _پژوهش سرای دانش آموزی
۱- ثبت اطلاعات دانش آموز در شاد ، جهت شرکت در مسابقه و جشنواره الزامی است .
نکاتی مهم در مورد ثبت نام دانش آموزان در چهارمین جشنواره علمی پژوهشی _پژوهش سرای دانش آموزی
۲-ثبت نام دانش آموزان اتباع با کد اتباع امکان پذیر است .

۳- برای بخش های حضوری و غیر حضوری همگی باید ثبت نام صورت بگیرد .

۴- برای بارگذاری اثر ،چنانچه اثر آماده نیست ، شناسنامه اثر بارگذاری شود و اصل اثر در زمان داوری ارائه گردد .

۵- در صورتیکه ثبت نام دانش آموز در شاد انجام نگرفته باشد به هیچ عنوان قادر به شرکت در جشنواره نخواهد بود .

۶-ویرایش ثبت نام و یا... با ثبت نام مجدد صورت می پذیرد و منعی ندارد. برای این منظور کافیست دستور استارت را در صفحه ربات ثبت کنید و ثبت نام مجدد انجام دهید.

۷-مهلت ثبت نام تا ۳۱ اردیبهشت تمدید شد .

۸-رعایت محدودیت های موجود در شیوه نامه همچون مقطع تحصیلی به عهده ربات نمی باشد و در این خصوص دانش آموز مسئولیت دارد.

۹-در صورتی که دانش آموز تا زمان مقرر تمامی مستندات اثر را در اختیار پژوهش سرای منطقه قرار دهد نیازی به بارگذاری تمامی مستندات نمی باشد و دانش آموز می تواند با بارگذاری یک فایل ساده در ربات، ثبت نام خود را قطعی کند، اما جهت شرکت در مسابقه باید حتما مستندات را تا قبل از شروع داوری منطقه ای در اختیار پژوهش سرا بگذارد.

۱۰-تنها محدودیت موجود در ثبت نام، عدم امکان ثبت نام ٢ نفر با یک سیم کارت می باشد. به عبارت دیگر یک سیم کارت تنها می تواند یک نفر را در جشنواره ثبت نام کند(بدون محدودیت تعداد گرایش).