رئیس استعدادهای درخشان یزد جناب آقای رضوی به افتخار بازنشستگی نائل گردید
متن پیام دکتر رضوی
خطی ، این لحظه ز دلتنگی ، بر این دیوار
یادگاری بنویس و به ره شکوه مپوی
گر تو خاموش بمانی
چه کسی خواهد بود
که گواهی دهد :
« اینجا ، بودند
عاشقانی که زمین را به دگر آیینی
خواستند آذین بندند و
چه شیدا بودند ! »

 
رئیس استعدادهای درخشان یزد جناب آقای رضوی به افتخار بازنشستگی نائل گردید

سلام و ادب 
همکاران گرامی و دوستان عزیز سمپادی
تجربه حضور در سمپاد در آخرین سال‌های خدمت، که فرصت با شما بودن را برایم فراهم ساخت، ارزشمند و همراه با کسب تجربیات گرانبهایی بود که امیدوارم بتوانم در ادامه مسیر زندگی و در شروع یک دوره جدید بعد از  سبک‌دوشی (به قول تاجیکستانی‌ها) به کار بگیرم. 
از همه شما ممنون و متشکرم. 
و به خدای خوبی‌ها می‌سپارمتان.
سید حسین رضوی
۲۵ اسفند ۱۴۰۱