پنجمین مسابقات کشوری سلولهای بنیادی وپزشکی بازساختی پژوهش سراهای دانش آموزی
ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی و دوره متوسطه
پنجمین مسابقات کشوری سلولهای بنیادی وپزشکی بازساختی پژوهش سراهای دانش آموزی


#گرایش_کارآفرینی
با نگاهی متفاوت و نو به چالش های موجود در حوزه علوم و فناوری سلول های بنیادی شما هم می توانید کار آفرین باشید در این مسیر ما با برگزاری جلسات تخصصی گام به گام با شما خواهیم بود.
جلسات تخصصی ویژه گرایش کار آفرینی مسابقه سلول های بنیادیجلسه تبیین گرایش کار آفرینی
ساعت ۱۵ روز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
جلسه آموزشی معرفی تجهیزات سلول بنیادی و چالش های موجود
ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
جلسه آموزشی معرفی مواد و محلول های مورد استفاده در آزمایشگاه های سلول بنیادی
 ساعت ۱۵ روزشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
بررسی چالش ها و مسائل موجوددر حوزه سلول های بنیادی
ساعت ۱۵ روز سه شنبه۱۴۰۱/۱۲/۲۳
جلسه هم اندیشی دانش اموزان صاحب ایده
فروردین ۱۴۰۲
جلسه آموزشی مدیریت کسب وکار(مارکتینگ)
 تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.
جلسه آموزشی مدیریت کسب و کار (برندینگ)
 تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.
و۰۰۰ این دوره به صورت مجازی برگزاری می گردد.