شرکت دانش آموزان سمپادی یزد در اولین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی سمپاد
دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه سمپادی یزد در نمایشگاه دستاوردها و طرح‌های پژوهشی با ده طرح برتر استان شرکت کردند  
شرکت دانش آموزان سمپادی یزد در اولین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی سمپاد
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ پژوهش، مطالعه و نوآوری، شــناسایی و معرفی استعدادهای دانش‌آموزان مدارس سمپاد در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری، اولین نمایشـگاه دسـتاوردها و طرح‌های پژوهشی برتر دانش آموزان مدارس متوسطه دوره اول و دوم سمپاد کشور را بـا همکـاری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به عنوان دبیرخانه کشوری برگزار کردند.

رشته‌های مورد پذیرش در این دوره از نمایشگاه، افزود: دانش‌آموزان مجاز بوده‌اند در رشته‌های برق و الکترونیک، کشاورزی و منابع طبیعی، کامپیوتر، فیزیک و نجوم، مکاترونیک، شیمی، مکانیک، علوم اجتماعی و روان‌شناسی، عمران و معماری، ریاضی، علوم زیستی و پزشکی، هنر، علوم دینی و قرآن پژوهی، سلول‌های بنیادی، فناوری نانو، زبان و ادبیات فارسی، علوم شناختی، زبان انگلیسی، فناوری هسته‌ای و نظامی، هوش مصنوعی، علوم انسانی و فلسفه و کسب و کار آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

وی گفت: فرآیند ارسال آثار از دی ماه آغاز شده است و متقاضیان تا سوم بهمن فرصت داشتند تا آثار را به دبیرخانه ارسال کنند.