شروع ثبت نام مرحله اول المپیادهای علمی 1402 -1401
ثبت نام مرحله اول المپیاد علمی 1402 از روز چهارشنبه  مورخ 1401/9/16 تا پایان روز جمعه مورخ 1401/9/25انجام می شود.