منابع المپیاد
ردیف المپیاد منابع مرحله اول
1 ادبی الف)كتب درسي:
- کتاب فارسي پايه دهم و يازدهم،  کتاب علوم و فنون ادبي 1و 2 ، کتاب عربي و زبان قرآن 1و 2
ب)متون نظم و نثر:
- شاهنامة فردوسي، داستان سياوش، تصحيح جلال خالقي مطلق
- مثنوي معنوي، دفتر اول، تصحيح نيكلسون
- قابوسنامه، باب‌هاي 4 ، 5 و 6 ، نشر علمي و فرهنگي
- گلستان سعدي، باب‌هاي 1 و 2 ، تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي
- بوستان سعدي، باب‌هاي 1 و 2 ، تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي
- دفتر آينه‌هاي ناگهان قيصر امين پور و شعر مسافر سهراب سپهري
2 اقتصاد و مدیریت - کتاب اقتصاد پایةدهم رشته علوم انسانی
- کتاب جامعه‌شناسی پایةدهم و یازدهم رشته علوم انسانی
- کتاب ریاضی و آمار (1) پایةدهم فصل‌های 3، 4 و 5
- کتاب ریاضی و آمار (2) پایةیازدهم فصل‌های 1 و 3
- کتاب روانشناسی پایةیازدهم فصل‌های 5، 6 و 7
3 تفکر و کارآفرینی -جهت دریافت منابع امتحانی این المپیاد به سایت ysc-sampad.medu.ir  مراجعه شود.
4 جغرافیا
  • کتاب جغرافیای ایران پایة دهم
  • کتاب جغرافیای 2 ( ناحیه‌ای)‌ پایة یازدهم علوم انسانی
  • کتاب جغرافیای 3 (کاربردی) پایة دوازدهم علوم انسانی
  • کتاب انسان و محیط‌زیست پایة یازدهم
5 ریاضی
  • تمام کتاب‌های درسی با عناوین ریاضی، هندسه، آمار و احتمال و حسابان تا پایة یازدهم (ریاضی فیزیک)
6 زیست‌شناسی - کتاب‌های زیست‌شناسی دبیرستان است.
- شناخت کافی از مطالب کتاب‌های فیزیک و شیمی دبیرستان نیز داشته باشند.
7 سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی -جهت دریافت منابع امتحانی این المپیاد به سایت ysc-sampad.medu.ir  مراجعه شود.
8 شیمی
  • کتاب‌های شیمی پایه‌های دهم و یازدهم و دوازدهم دورة متوسطه دوم
9 علوم زمین -  کتابهای علوم تجربی پایههای هفتم، هشتم و نهم (دورة متوسطه اول)
-  کتابهای آزمایشگاه علوم تجربی پایه‌های دهم و یازدهم ( قسمت زمین‌شناسی)
- کتاب انسان و محیط‌زیست پایة یازدهم
- کتاب زمین‌شناسی پایة یازدهم
10 فیزیک - کتاب‌های متوسطه دوم فیزیک 1، فیزیک 2 و فیزیک 3(رشته ریاضی فیزیک)
- بخش‌های فیزیک از کتاب‌های آزمایشگاه علوم 1 و 2
- کلیه دروس ریاضی تا پایة یازدهم شامل ریاضی 1، حسابان 1، هندسه 1، آمار و احتمال و هندسه 2
11 کامپیوتر - ریاضی (1) پایة دهم متوسطه رشته ریاضی فیزیک، انتشارات چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ترکیبیات، علیرضا علیپور، انتشارات فاطمی
- آشنایی با الگوریتم‌ها، یحیی تابش، انتشارات فاطمی
- Mathematical Circles (Russian Experience), D. Fomin, S. Genkin, I. Itenberg, American Mathematical Society
توجه: ترجمه فارسی منبع آخر با عنوان «محافل ریاضی» در انتشارات فاطمی وجود دارد.
12 نانو فناوری -جهت دریافت منابع امتحانی این المپیاد به سایت ysc-sampad.medu.ir  مراجعه شود.
13 نجوم و اخترفیزیک -ریاضی1 و 2، فیزیک1 و 2 و 3، هندسه1 و 2 و 3، حسابان1 و 2 و از پایه‌های دهم، یازدهم ودوازدهم.
-سؤالات در موضوعات نجوم کروی، مکانیک سماوی، اخترفیزیک و کیهان‌شناسی و ابزارشناسی و رصد طرح خواهد شد.

* جهت کسب اطلاع از فعالیت‌های باشگاه نانو و مجموعه سوالات المپیاد نانو در سال‌های پیش، به وبسایت www.nanoclub.ir مراجعه شود.

* جهت کسب اطلاعات بیشتر دربارة المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی به وب‌سایت www.isro.isti.ir مراجعه شود.