چهارمین دوره جشنواره ملی مجازی فوت و فن معلمی من در ایام کرونا !!
موسسه امتداداندیشه با همکاری اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان استان یزدبه مناسبت هفته معلم برگزار می کند:
چهارمین دوره جشنواره ملی مجازی فوت و فن معلمی من در ایام کرونا !!
چهارمین جشنواره ملی مجازی "فوت و فنِ معلمیِ من"
در ایام کرونا!
معلمان و دانشجومعلمان از سراسر کشور می‌توانند ایده‌ها و تجربه‌های خود را در زمینه‌ی تدریس مجازی، آموزش به دانش‌آموزانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند و... به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند:
Emtedad.org
 مهلت ارسال ایده‌ها: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
به شرکت‌کنندگان گواهی معتبر اعطا خواهد شد