برگزاری جلسه رؤسای انجمن اولیا مربیان دبیرستان استعداد های درخشان (شهید صدوقی دوره دوم)
جلسه رؤسای انجمن اولیا مربیان دبیرستان استعدادهای درخشان(شهید صدوقی دوره دوم) با حضور همه اعضا وکادر دبیرستان در دفتر مدیریت دبیرستان در روز چهارشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه  هزار و چهارصد تشکیل گردید.
برگزاری جلسه رؤسای انجمن اولیا مربیان دبیرستان استعداد های درخشان (شهید صدوقی دوره دوم)
جلسه رؤسای انجمن اولیا مربیان دبیرستان استعداد های درخشان (شهید صدوقی دوره دوم)با حضور همه اعضا و کادر دبیرستان در دفتر مدیریت دبیرستان در روز چهارشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه هزارو چهارصد ساعت ۱۲/۳۰ ظهربرگزار شد.
با محوریت :
▪️آماده‌سازی کارگاه مهارتی سمپاد
▪️تجلیل از برگزیدگان کنکور.المپیاد.مسابقات فرهنگی هنری.وهمچنین برگزیدگان آزمون مرحله اول پایش عملکرد سمپاد 
▪️پیگیری تجهیز سالن ورزشی وعملیات ساخت و ساز وکف پوش سالن
در پایان جلسه همگی اعضا انجمن باحضور در سالن ورزش وبازدید از مراحل تجهیز سالن در پیگیری کار وپیشرفت هر چه زودتر این پروژه قول مساعد دادند.