برگزاری وبینار آموزش فیزیک و شیمی در سیستم آموزشی کشور فرانسه
دبیرخانه راهبری فیزیک سمپاد با همکاری اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان استان یزد برگزار می کند:   
 " آموزش فیزیک و شیمی در سیستم آموزشی کشور فرانسه"  
 ✅با حضورجناب آقای حسین قبادی مدرس فیزیک و شیمی مدارس پاریس
🕔زمان: دوشنبه ۶ اردیبهشت، ساعت ۱۷    
لینک حضور در وبینار:
https://www.skyroom.online/ch/skyonline/meeting
برگزاری وبینار آموزش فیزیک و شیمی در سیستم آموزشی کشور فرانسه