دانش آموز پسر یزدی صاحب گردن آویز طلای زیست کشور شد
محمد رضا فلاح زاده موفق شد مدال طلا المپیاد زیست کشور را به گردن بیاویزد.
دانش آموز پسر یزدی صاحب گردن آویز طلای زیست کشور شد
محمد رضا فلاح زاده دانش آموز دبیرستان دوره دوم استعداد های درخشان برازنده مقدم یزد موفق شد در بیست و سومین دوره المپیاد علمی کشور به مدال طلای ابن المپیاد دست یابد.