افتخار آفرینی دانش آموز یزدی در المپیاد زیست کشور
آتنا مدرسی موفق به کسب مدال طلا المپیاد زیست کشور شد.
افتخار آفرینی دانش آموز یزدی در المپیاد زیست کشور
سیده آتنا مدرسی دانشآموز دوره دوم دبیرستان فرزانگان یزد در بیست و سومین دوره المپیاد علمی زیست کشور مدال طلای این الممپیاد را به گردن آویخت.