برگزاری جلسه هم اندیشی پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد با کمیته های این پزوهشگاه
جلسه هم اندیشی پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد با کمیته هلی این پژوهشگاه 
برگزاری جلسه هم اندیشی پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد با کمیته های این پزوهشگاه
جلسه هم اندیشی پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد با کمیته های مختلف این پژوهشگاه تشکیل شد که در این جلسه مباحثی از قبیل حمایت از دانش آموزان المپیادی سمپاد تا موفقیت در کنکور سراسری، تشکیل کمیته های تخصصی و فرهنگی با محوریت فارغ التحصیلان سمپادی، برگزاری وبینارهای آموزشی، معرفی رشته های هنرستان، برگزاری مسابقات مختلف مطرح شد.