معرفی نفر برتر مسابقه طراحی لوگو پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد
 لوگو منتخب پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد از سوی داوران انتخاب شد.
معرفی نفر برتر مسابقه طراحی لوگو پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد
مسابقه طراحی لوگو پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد از تاریخ اول آبان ماه آغاز به مدت۱۵ روز برگزار شد. در این مسابقه ۳۵ طرح از مدارس سراسر استان برای داوری ارسال شد که در پایان طرح فاطمه کریمی دانش آموز دبیرستان دوره ی اول فرزانگان شهدای شهرستان اردکان به عنوان طرح منتخب از سوی داوران انتخاب شد.