آزمایشگاه زمین شناسی و تحقیقات
آزمایشگاه زمین شناسی و تحقیقات پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد آمادگی میزبانی دانش آموزان سمپادی را دارد.
آزمایشگاه زمین شناسی و تحقیقات
آزمایشگاه تحقیقات و زمین شناسی پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد جزو مجهزترین ها در زمینه تحقیقات است که در دانش آموزان سمپادی زیادی با فرایند تحقیقاتی در این آزمایشگاه افتخار آفرینی کردند.