کسب مدال طلا المپیاد سواد و رسانه ایران توسط علی محمد زاده
افتخاری دیگر برای سمپاد یزد با افتخار آفرینی علی محمد زاده دانش آموز مدرسه استعداد های درخشان شهید صدوقی یزد 
کسب مدال طلا المپیاد سواد و رسانه ایران توسط علی محمد زاده
علی محمد زاده دانش آموز مهریزی مدرسه استعداد های درخشان شهید دوقی یزد موفق به کسب مدال طلا مسابقات المچیاد سواد و رسانه ایران شد.

این مسابقات از تاریخ 20 شهریور به مدت 8 روز بهپا حضور 40 نفر به دو صورت حضوری و آنلاین ب میزبانی تهران برگزار شد  که 20 نفر به صورت آنلاین و 20 نفر به صورت حضوری در این مسابقات شرکت کردند.