پیام تبریک شهناز هاتفی در پی افتخار آفرینی دو دانش آموز مدرسه استعدادهای درخشان فرزانگان یزد
پیام تبریک شهناز هاتفی رئیس اداره استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان یزد در پی افتخار آفرینی مائده احمدی پور و آتنا مدرسی در المپیاد سواد و رسانه 
پیام تبریک شهناز هاتفی در پی افتخار آفرینی دو دانش آموز مدرسه استعدادهای درخشان فرزانگان یزد
شهناز هاتفی رئیس اداره استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان یزددر پیامی افتخار آفرینی دو دانش آموز سمپادی در المپیاد سواد و رسانه را تیریک گفت.
متن پیام بدین شرح است: 
فتح سکوی دوم و سوم و همچنین کسب مدال نقره و برنز مسابقات المپیاد سواد و رسانه، مایه مباهات و افتخار فراون است.
این عنوان پرشکوه که در حضور افراد نامدار کشور به دست آمد حاصل زحمات دانش آموزان، معلمان و کادر مدرسه در سایه همدلی است اینجانب ضمن تبریک این عنوان به جامعه سمپاد یزد، برای این دو دانش آموز و خانواده گرامیشان آرزو توفیق روزافزون را دارم.