کسب مدال برنز سواد و رسانه توسط آتنا مدرسی
آتنا مدرسی موفق شد در المپیاد سواد و رسانه مدال برنز مسابقات را به گردن بیاویزد. 
کسب مدال برنز سواد و رسانه توسط آتنا مدرسی
آتنا مدرسی دانش آموز پایه دوازدهم مدرسه استعداد های درخشان فرزانگان یزد است.

او موفق به کسب مدال برنز المپیاد سواد و رسانه کشور شد.

المپیاد سواد و رسانه به خلاقیت بالایی نیاز دارد و به خاطر شیوع ویروس کرونا این دوره از مسابقات به صورت مجازی برگزار شد که آتنا مدرسی موفق به کسب مدال برنز و دیپلم افتخار در رشتهخ سواد و رسانه شد. 

آتنا مدرسی هدف های خود را کسب مدال خوشرنگ تر در رشته سواد و رسانه و رشته تحصیلی خود بیان کرد.