میزان مطالعه هر فرد به توانایی خودش بستگی دارد
هدف من پذیرش در رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف است. 
میزان مطالعه هر فرد به توانایی خودش بستگی دارد
رتبه 95 منطقه خود را چنین معرفی کرد: محمد مصطفایی بفروئی هستم رتبه 1848 کنکور ریاضی فیزیک و دوران دبیرستان خود را در دبیرستان استعداد های درخشان شهید رحیمی فر میبد گذراندم.

او افزود: ساعات مطالعه من در طول روز کاملا متغیر بود به طوری که بیشترین ساعات مطالعه من در آذر و دی و بهمن بود البته میزان مطالعه هر شخص به میزان توانایی خودش بستگی دارد.

محمد مصطفائی بفروئی ابراز کرد: هدف خودم را از سال های قبل مشخص کردم و برای رسیدن به آن برنامه ریزی و تلاش کردم تا به آن رسیدم و به خاطر علاقه زیادی که  به مهندسی شیمی داشتم تمام سعی خودم را انجام دادم تا مهندسی شیمی دانشگاه شریف قبول شوم.

رتبه 95 منطقه گفت: در سال کنکور درس خواندن بسیار مهم است ولی مهمتر از آن این است که انسان بداند برای چه هدفی درس می خواند و تلاش می کند.

او افزود: بیشترین نقش در موفقیت من را جو کلاسمون داشت به طوریکه یک جو رقابتی شدید در کلاس وجود داشت و همین باعث شد که من خودم را مثل تمام همکلاسی هایم آماده کنم.