دانش آموزان از اشتباهات خود درس بگیرند و نقاط ضعف خود را ترمیم کنند
دقت و تمرکز بر روی کتاب درسی اولویت تمام دانش آموزان کنکوری برای موفقیت در کنکور سراسری باشد.
دانش آموزان از اشتباهات خود درس بگیرند و نقاط ضعف خود را ترمیم کنند
رتبه 15 منطقه و 354 کشوری در کنکور ریاضی فیزیک خودرا چنین معرفی کرد: امیر محمد خدایی هستم فرزند مهدی دوران تحصیل خود را در دبیرستان  استعدادهای درخشان شهید رحیمی فر پشت سر گذاشتم.

امیر محمد خدایی افزود: ساعت مطالعه من در روز زیاد نبود و روزانه به 3 ساعت می رسید و مهمترین کاری که در هنگام مطالعه میکردم دقت و تمرکز کافی بر روی کتاب و درس بود که خیلی برای من موثر بود.

او با بیان اینکه انتظار رتبه بهتری داشتم،  ابراز کرد: طبیعتا هر فرد به موفقیتی برسد حس خوبی دارد و منم حس بسیار خوب و وصف ناپذیری دارم امیدوارم همه مردم و دانش آموزان همیشه حس خوب و پیروزی داشته باشند.

رتبه 15 منطقه گفت: دانش آموزان کنکوری در ابتدا با دقت و تمرکز درس بخوانند و آرامش خود را حفظ کنند و با توکل بر خدا برای رسیدن به هدف تلاش کنند و در این راه با پند نتیجه نا مطلوب در آزمون های آزمایشی نا امید نشوند و از اشتباهات آن آزمون درس بگیرند و نقطع ضعف های خود را ترمیم کنند. 

او اظهار کرد: افراد زیادی در این موفقیت نقش داشتند که بعد از خدای مهربان که همیشه از او شاکرم باید از پدر و مادرم که حمایت های مادی و معنوی زیادی برایم انجام دادن تشکر کنم و در مرحله دوم از معلمان مدرسع و بنیاد و مدیر و کادر مدرسه تشکر و قدردانی کنم.

امیر محمد خدایی گفت: در کنار تمرکز بر روی کتاب اصلی شرکت در کلاس های تقویتی و آموزشی می تواند در شیوه صحیح تست زدن و آشنایی با سوالات سال های گذشته کنکور به دانش آموزان کمک زیادی کند.