بهره گیری از تجارب دیگران و حفظ نکات مثبت خود و توکل برخداوند از عوامل موفقیت است
تلاش در جهت رسیدن به هدف و توکل بر خداوند دو رکن اساسی پیروزی و موفقیت در تمام زمینه ها است.
بهره گیری از تجارب دیگران و حفظ نکات مثبت خود و توکل برخداوند از عوامل موفقیت است
رتبه 6 منطقه و رتبه 137 کشوری خود را چنین معرفی کرد: ابوالفضل مروتی شریف آباد هستم از شهرستان اردکان و عضو بنیاد ملی نخبگان ایران هستم که سه سال تحصیل خود را در دبیرستان استعدادهای درخشان شهید رحیمی فر گذراندم.

او احساس خود را اینگونه بیان کرد: احساس خیلی خوبی دارم و خوشحالم از اینکه پدر و مادرم خوشحال هستند و خوشحالم از اینکه افرادی از پیروزی من خوشحال هستند و از اینکه می توانم یه هر رشته از هر دانشگاهی از ایران که می خواهم راهیابم خوشحال هستم.

ابوالفضل مروتی ابراز کرد: افرادی که به ما نزدیک هستند و با ما ارتباط دارند قطعا موثرترین افراد برای زندگی هر شخص هستند پس موثرترین نیرو برای من اول خداومد کریم و در مرحله دوم پدر و مادرم بودند و بعد از آن ها معلمانم که زحمات زیادی برای من کشیدند.

رتبه 6 منطقه گفت: با بهره گیری از تجارب دیگران و حفظ نکات مثبت خود و همچین تلاش و سعی و پشتکار و توکل بر خداوند توانستم این موفقیت بزرگ را کسب کنم.

مروتی افزود: ساعات مطالعه من میانگین بین پنج و نیم تا هشت ساعت بود و گاهی اوقات به زیر سه ساعت هم می آمد.

او توصیه ی خود را به کنکوری ها چنین بیان کرد: امیدوارم که هدف خود را بشناسید و بدانید با تلاش قطعا به هدف خود می رسید من به شدت به عدالت حاکم بر طبیعت که از عدالت خداوند سرچشمه می گیرد اعتقاد دارم و آن را با چشم خود دیدم که هرکسی تلاش کرد مزد زحمات خود را گرفت و دانش اموزان در گام بعد باید تمام تلاش و تمرکز خود را بر روی دروس بگذارند و بدانند موفقیت دو رکن دارد : اول تلاش در جهت رسیدن به هدف و دوم توکل بر خداوندکه این دو رکن سرفصل پیروزی و موفقیت در تمام زمینه ها است.