راه یافتگان المپیاد کشوری سال تحصیلی 99_98
درخششی دیگر از دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان استان یزد، این بار با ده رتبه برتر و راه یافته به مرحله کشوری المپیاد های علمی
 
راه یافتگان المپیاد کشوری سال تحصیلی 99_98
به گزارش روابط عمومی اداره سمپاد استان یزد، از مجموع 12 نفر راه یافته به المپیاد های علمی کشور، ده تن از دانش آموزان از مدارس استعداد های درخشان بوده اند. از طرف مجموعه سمپاد این موفقیت را به دانش آموزان عزیز، خانواده های محترم و کادر فعال مدارس تبریک میگوییم.
اسامی دانش آموزان راه یافته به شرح زیر است:
مریم سپهر رشته اقتصاد و مدیریت از دبیرستان فرزانگان
آتناسادات مدرسی رشته زیست شناسی از دبیرستان فرزانگان
مریم خشنود رشته تفکر و کارآفرینی از دبیرستان فرزانگان
علی حرزاده رشته ادبیات از دبیرستان شهید صدوقی
عارف نماینده نجار رشته ریاضی از دبیرستان شهید صدوقی
محمد مهدی گل بخش منشادی رشته زیست شناسی از دبیرستان شهید صدوقی
امیر محمد عسکریه رشته کامپیوتر از دبیرستان شهید صدوقی
سید ستار لطفی فاطمی رشته کامپیوتر از دبیرستان شهید صدوقی
محمدرضا فلاح زاده رشته زیست شناسی دبیرستان برازنده مقدم
رضا فلاح رشته سلول‌های بنیادی شهيد رحيمي فر ميبد