پیام تبریک رئیس اداره سمپاد به مناسبت کسب رتبه 5 کنکورسراسری رياضي توسط دانش آموز یزدی
پیام تبریک رئیس اداره سمپاد به مناسبت کسب رتبه 5 کنکورسراسری رياضي توسط دانش آموز یزدی