مصاحبه با سروش شرافت رتبه ۵ کنکور سراسری ریاضی سال ۹۹
سروش شرافت دانش آموز آموزشگاه استعدادهای درخشان شهید صدوقی از یزد توانست رتبه ۵ کنکور سراسری رشته  ریاضی را از آن خود کند و به عنوان تنها رتبه تک رقمی در یزد شناخته شود.
مصاحبه با سروش شرافت رتبه ۵ کنکور سراسری ریاضی سال ۹۹
به گزارش روابط عمومی اداره سمپاد، سروش شرافت رتبه پنجم کنکور سراسری رشته ریاضی 99، در ارتباط با شیوه خواندن دروس گفت: به طور کلی مشکلی با دروس رشته ام و درس خواندن نداشتم به صورت جدی درس نمی خواندم اما همیشه اعتقاد به خواندن دروس به صورت "منظم" داشتم.
شرافت با اشاره به نقش موثر خانواده در موفقیتش اظهار داشت: خوشبختانه خانوادهای حامی داشتم مادر که بسیار پیگیر درسهایم بودند و همیشه نتایج آزمون هایم را بررسی میکردند و پدر هم همانند یک مشاور خوب حامی و همراه من بودند.
شرافت در ارتباط با استرس زا بودن کنکور امسال بیان داشت: متاسفانه وضعیت و شرایط برای دانش آموزان کنکوری پر از اضطراب و استرس بود اما به نظرم خواستن توانستن است و من تصمیم گرفتم که در جلسه تمرکز کنم و توانستم.توصیه ام به دانش آموزانی که امسال کنکور دارند این است که به صورت منظم درس بخوانند و واقعا بخواهند که در جلسه تمرکز لازم و کافی را داشته باشند.
همچنین وی عامل موفقیت خود را تلاش مستمر و حمایت خانواده دانست و تصریح کرد: موفقیت از نظر من یعنی فرد احساس خوبی نسبت به خودش داشته باشد و معتقدم این موفقیت در آزمون را با تلاش و حمایت خانوادهام به دست آوردم و تصمیم دارم در رشته مهندسی کامپیوتر درسم را ادامه دهم.
 وی ضمن تشکر از آموزشگاه استعدادهای درخشان شهید صدوقی بیان داشت: مدرسه شهید صدوقی بسیار خوب و بود به طور کلی هم فضای مدرسه عالی بود و هم مشاوران مدرسه. اینکه مدرسه ای با دانش آموزان همراه باشد و شرایط را طوری فراهم آورد که دانش آموز بتواند به درس هایش برسد، خودش عامل مهمی در موفقیت دانش آموزان است.
 وی در ارتباط با فعالیت های خارج از مدرسه گفت: همیشه تفریحاتی به جز درس خواندن در برنامه ام داشتم. بسیار به داشتن نظم و در کنار آن رسیدگی به امور دیگری همانند کتاب خوب خواندن و فیلم خوب دیدن معتقد هستم.