اولین گفتمان زنده تصویری وزیر آموزش و پرورش با مدیران مدارس سراسر کشور
اولین گفتمان تصویری وزیر آموزش و پرورش به صورت زنده با مدیران مدارس سراسر کشور، امروز ساعت 15:00 برگزارخواهد شد.
اولین گفتمان زنده تصویری وزیر آموزش و پرورش با مدیران مدارس سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی اداره سمپاد استان یزد ؛ به منظور اجرای توصیه های وزیر آموزش و پرورش برای تعامل و ارتباط حداکثری با مدیران مدارس و مرور سیاست ها و برنامه های اجرایی در سال تحصیلی آینده و ایجاد همگرایی اثربخش و وحدت رویه بین ستاد و مدرسه اولین گفت و گوي تصویری زنده محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، با مدیران مدارس برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری: رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه، در بستر شبكه شاد در گروه مدیران مدارس آموزش و پرورش کشور
مديران محترم مدارس براي حضور در اين گفت و گو، بايد حداقل ۱۵ دقیقه قبل از آغاز ارتباط تصویری زنده وارد شبكه شاد شوند.

لينك حضور در گفتمان زنده تصويري وزيرآموزش و پرورش در شبكه شاد:  https://shad.ir/modiran_medu