آیین شروع عملیات ساختمانی اولین باغ علم و نوآوری دانش آموزان سمپاد کشور
مراسم کلنگ زنی احداث باغ علم و نوآوری دانش آموزان سمپاد باحضور خیر محترم آقای حاج کاظم ریاحی و مسئولین خیرین مدرسه ساز و اداره کل نوسازی و همچنین رئیس اداره استعدادهای درخشان یزد روز شنبه 18 مردادماه 1401ساعت 8:30 صبح برگزار شد
آیین شروع عملیات ساختمانی اولین باغ علم و نوآوری دانش آموزان سمپاد کشور
این باغ با مساحت 1800 متر مربع در محله خرمشاه  بلوار شهيد بهشتى روبروى بنياد شهيد كوچه شهيد زمانى (شهيد بهشتى ٨)  نبش اولين چهارراه واقع است.