برنامه دوره های حضوری مدرسه تابستانه سمپاد یزد 1401
پژوهشگاه آیت الله خاتمی  دوره های تخصصی پرکاربرد جذاب را برای همه دانش آموزان  برگزار می کند
برنامه دوره های حضوری مدرسه تابستانه سمپاد یزد 1401