برگزاری اختتامیه دومین دوره جشنواره علمی پژوهشی پژوهشسراهای کشور
پس از انتخاب پژوهشگاه آیت الله خاتمی بعنوان میزبان برگزاری اختتامیه دومین دوره جشنواره علمی پژوهشی پژوهشسراهای کشوراز سوی گروههای آموزشی اداره کل آموزش و پرورش در روز شنبه 27 آذر ماه سال جاری ، نسبت به تمهید مقدمات آن با توجه به برگزاری همزمان به صورت کشوری و آنلاین با همکاری دبیرستان دوره اول فرزانگان اقدام گردید .

 
برگزاری اختتامیه دومین دوره جشنواره علمی پژوهشی پژوهشسراهای کشور
پس از انتخاب پژوهشگاه آیت الله خاتمی بعنوان میزبان برگزاری اختتامیه دومین دوره جشنواره علمی پژوهشی پژوهشسراهای کشوراز سوی گروههای آموزشی اداره کل آموزش و پرورش در روز شنبه 27 آذر ماه سال جاری ، نسبت به تمهید مقدمات آن با توجه به برگزاری همزمان به صورت کشوری و آنلاین با همکاری دبیرستان دوره اول فرزانگان اقدام گردید .
روز دوشنبه 29 آذر ماه این مراسم با حضور دانش آموزان منتخب ، مدیران  مدارس آنها همچنین معلون محترم آموزش متوسطه اداره کل و همکاران گروههای آموزشی و مدیر باشگاه جوان به عنوان پژوهشسرای مرجع استان به صورت همزمان در سراسر کشور و بصورت آنلاین برگزار گردید.
در این مراسم که با سخنرانی مدیران مرتبط در سطح وزارت آموزش همراه بود از تمامی دست اندر کاران برگزاری مسابقات تقدیر و تشکر شد و در پایان نیز از دانش آموزان منتخب استان و مدیران مدارس فعال تجلیل بعمل آمد .