برگزاری کلاسهای آمادگی المپیادهای علمی – ادبی
این کلاس‌ها در رشته های ، فیزیک ، نجوم ، شیمی ، زیست شناسی ، ادبیات ، کامپیوتر و ریاضی با تمهید مقدمات بصورت برگزاری وبینارهای معرفی و انگیزشی از ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰ آغاز گردیده است.
 
برگزاری کلاسهای آمادگی المپیادهای علمی – ادبی
این کلاس‌ها در رشته های ، فیزیک ، نجوم ، شیمی ، زیست شناسی ، ادبیات ، کامپیوتر و ریاضی با تمهید مقدمات بصورت برگزاری وبینارهای معرفی و انگیزشی از ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰ آغاز گردیده است .
 تا به امروز قریب به ۲۳۰ جلسه کلاس 90 دقیقه ای به صورت حضوری و مجازی در این رشته ها تشکیل شده و ۹۵ نفر نیز در آنها حضور فعال داشته اند اساتید این کلاس‌ها از دانش آموزان مدال آور المپیادی سال‌های گذشته مجموعه سمپاد یزد و سایر استانها می باشند .
علاوه بر آن تعداد قابل توجهی آزمون مشابه آزمونهای مرحله اول برای این دانش آموزان طراحی و در حال اجرا می باشد.